Ik Ontmoet Mij -training

Ik Ontmoet Mij


Lichaamsgerichte training Ik Ontmoet Mij voor (migranten)vrouwen.
Vrouwen wordt in tien lessen geleerd om verantwoordelijkheid te kunnen nemen over zichzelf, hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.


Lichaamsgerichte training Ik Ontmoet Mij voor (migranten)vrouwen*. Vrouwen wordt in tien lessen geleerd om verantwoordelijkheid te kunnen nemen over zichzelf, hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De lessen van Ik Ontmoet Mij bestaan uit bewegings-, spreek- en schrijfoefeningen uit de bio-energetica, familieopstellingen en emotioneel lichaamswerk. In 10 dagdelen - inclusief lunch - worden thema’s behandeld zoals zelfzorg en zelfliefde, het uiten van emoties, patronen doorbreken uit het ouderlijk huis, de positie van het individu in de gemeenschap en de man-vrouwrelatie.

Het uitgangspunt is de collectieve migrantencultuur maar de training is toegankelijk voor alle vrouwen ongeacht welke culturele achtergrond. 


In samenwerking met
GGD Amsterdam wordt Ik Ontmoet Mij ingediend bij Loket Gezond Leven (RIVM) voor erkenning als ‘Goed Onderbouwd’-interventie. 

Met pegels ondersteund door Stadsdeel Nieuw-West gemeente Amsterdam.

adelheid|zinaplatform zet zich in voor het bewustwordings- en individualisatieproces van vrouwen uit collectieve migrantenculturen. Deze vrouwen zijn een spilfiguur binnen hun gemeenschap. Speciaal voor hen heeft Zina deze empowermentmethode ontwikkeld. 

Download hier de folder Ik Ontmoet Mij (PDF)

Ik Ontmoet Mij folder


IK ONTMOET MIJ
Een workshop emotioneel lichaamswerk die bestemd is voor vrouwen die aan zichzelf willen werken en gezonder, vitaler en gelukkiger in het leven willen staan.

In de Vlugt
elke maandag (m.u.v. schoolvakanties)
10.00 tot 12.00 uur
Trainers: Hayal Bayazit, Malika Hamdaoui
 
elke donderdag (m.u.v. schoolvakanties)
10.00 tot 12.00
Trainers: Myriam Sahraoui, Malika Hamdaoui
 
In Vrouw en Vaart (Osdorp)
elke donderdag (m.u.v. schoolvakanties)
10.00 - 12.00 uur
Trainers: Hakima Lajlufi, Najima Issmaili
 
boekingen, doorverwijzingen trainingen & contact Myriam Sahraoui | 020 776 1688 | myriam.sahraoui@zinaplatform.nl


Vrouwen over Ik Ontmoet Mij

Elke vrouw die ons emancipatiecentrum binnenkomt, zou moeten starten met een training Ik Ontmoet Mij. Het is een fantastische stap vooruit. Joke | manager Vrouw en Vaart

De resultaten van Ik Ontmoet Mij zijn onder andere**

·               de toename van het bewustzijn van het lichaam ten aanzien van pijnbeleving en de vergroting van vaardigheden om ermee om te gaan;

·               de toename van het bewustzijn over het belang van zelfzorg en persoonlijke groei en de vergroting van vaardigheden om hiermee om te gaan;

·               het verminderen of verdwijnen van klachten variërend van lichamelijke en depressieve klachten, slapeloosheid en eenzaamheidsgevoelens;

·               het verminderde gebruik van medicatie (pijnstillers, antidepressiva, slaapmedicatie etc.);

·               de regie over hun leven zelf in handen krijgen.

** De resultaten zijn gebaseerd op een uitgebreide evaluatie van Ik Ontmoet Mij onder begeleiding van GGD Amsterdam en Stadsdeel Nieuw-West gemeente Amsterdam.

Initiatiefnemers Ik Ontmoet Mij Myriam Sahraoui, Zina-lid en Jale Simsek, lichaamsgericht psychotherapeute, ontwikkelden Ik Ontmoet Mij. Beiden hebben een migrantenachtergrond en konden voor de ontwikkeling van de methodiek, putten uit hun eigen ervaringen met het socialisatieproces in de Nederlandse samenleving. Veel problemen die migrantenvrouwen ondervinden in hun emancipatieproces ontstaan in het spanningsveld van het leven tussen twee werelden, die van de collectieve migranten- en de individuele Nederlandse cultuur. Spanningen komen tot uiting in lichamelijke en mentale klachten en het vaak en langdurig ziek zijn. Het uitgangspunt van Myriam en Jale is altijd: iedereen in haar of zijn kracht zetten, want ieder mens heeft kracht maar soms raak je van het pad af.

De afgelopen jaren hebben vrouwen uit de buurt, in het atelier van Zina, meegewerkt aan de ontwikkeling van Ik Ontmoet Mij. Inmiddels zijn tien vrouwen opgeleid tot Ik Ontmoet Mij-trainer.terug naar projecten